Štitimo čelične konstrukcije objekata od vatre i plamena naprskavajući specijalni vatrootporni materijal sa adekvatnim mašinama poslednje generacije.

Postavljamo vatrostalne opeke u kostur industrijskih objekata kao i u druge delove objekata koji su izloženi visokoj temperaturi (bojleri, gasovodi)

    Upišite zbir pre slanja: